งานตกแต่งภายใน,งานรีโนเวท,ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน

I TRIPLE T DESIGN & ENGINEERING CO.,LTD.​

การจัดวางผังร้านค้าและองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการตกแต่งร้านค้าปลีก ​

การออกแบบร้านค้าปลีก ไม่ได้หมายความถึงการออกแบบร้านให้ดูดีโดยนำเสนอความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ธุรกิจที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า และเพิ่มยอดขายให้ได้มากที่สุด

 

การออกแบบร้านค้าปลีก คือการตลาดสาขาหนึ่ง และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ให้ร้าน การออกแบบร้านค้าปลีกยังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น ป้องกันการลักขโมย

 

โดยทั่วไปแล้ว การออกแบบร้านค้าปลีกประกอบไปด้วย การจัดวางผังร้าน การมอบความสวยงามให้แบรนด์ และงานออกแบบตกแต่งภายในร้านค้า สิ่งสำคัญอย่างแรกคือ ควรวางผลิตภัณฑ์ใหม่เอาไว้หน้าร้านเพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้เข้ามาจับจ่าย หน้าร้านคือองค์ประกอบที่สื่อตัวตนของร้าน พร้อมทำหน้าที่แสดงสินค้าที่เป็นตัวชูโรงของแบรนด์ นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ร้านค้าส่วนมากเลือกที่จะมอบความสวยงามให้แบรนด์ โดยใช้งานออกแบบภาพกราฟฟิคและการกำหนดอารมณ์ให้ร้าน

 

องค์ประกอบด้านการออกแบบภายในร้าน และงานออกแบบร้านค้าปลีก

 

องค์ประกอบที่ต้องพิจารณาเมื่อวางแผนผังร้านค้า ได้แก่

 

1. องค์ประกอบติดตั้งตายตัว: การเลือกใช้องค์ประกอบติดตั้งตายตัวที่ดูสวยงาม คือสิ่งที่ควรคำนึงอย่างยิ่งในการออกแบบร้านค้าให้น่ามอง เพราะสามารถช่วยเพิ่มยอดขาย ป้องกันภัยอันตราย และมอบพื้นที่เก็บสินค้า

 

2. การจัดแสดงสินค้า: ส่วนแสดงสินค้า คือบริเวณที่สำคัญที่สุดในร้าน การจัดแสดงสินค้าที่ดึงดูดสายตา พร้อมมอบข้อมูลสินค้าในเวลาเดียวกันจะช่วยให้ขายดีขึ้น

 

3. สี: สีมีผลต่อจิตใจของผู้ที่เดินผ่านไปมา ดังนั้น การเลือกใช้สีอย่างชาญฉลาดจึงสำคัญมาก และสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้าน

 

4. ระบบไฟฟ้า: การออกแบบระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม คือสิ่งที่ต้องคำนึงในการออกแบบร้านค้าปลีก และถือว่าเป็นวิธีนำเสนอสินค้ารูปแบบหนึ่ง (เช่น การเพิ่มความโดดเด่นให้สินค้าที่จัดแสดง) การใช้ไฟผิดประเภท อาจสื่อความหมายที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าที่จัดแสดง

 

5. เพดาน: การออกแบบเพดานและความสูงของเพดาน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งร้านเสมอไป ควรลดหลั่นความสูงเพดานให้มีหลากหลายระดับสำหรับแต่ละส่วนภายในร้าน

 

6. การปูพื้น: ตัวเลือกการปูพื้นนั้นสำคัญต่อการแบ่งพื้นที่ร้านให้เป็นสัดส่วน ช่วยลดเสียงรบกวนสำหรับร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การจราจรหนาแน่น และช่วยมอบภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้ร้าน

 

7. ชั้นวางของ: ทั้งวัสดุและการออกแบบชั้นวางของ ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารและจัดการสินค้าของร้าน

 

8. การออกแบบพลาโนแกรม และ การจัดชั้นวางสินค้า: พลาโนแกรม (Planogram) คือภาพแสดงที่อธิบายตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บนชั้นวางสินค้าภายในร้าน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนชั้นวางสินค้าและการออกแบบสมัยใหม่

อย่างไรก็ตาม ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ควรทราบ เพื่อการออกแบบร้านค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

อย่าวางสินค้าใน “พื้นที่ส่วนแรกที่ลูกค้าจะเข้ามาเจอ”

ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนต้น ๆ ของร้านมักขายไม่ดีนัก ตามหลักจิตวิทยาแล้ว ลูกค้ามักไม่มองสินค้าที่วางอยู่ในระยะ 15 ฟุตจากทางเข้า

 

จัดผังร้านค้าให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ควรเลือกรูปแบบผังร้านค้าอย่างชาญฉลาด และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย เช่น ทางเดินขึ้นและลงที่ลดหลั่นกันไป ผังร้านค้าแบบเดินวน หรือผังร้านค้าแบบเดินอิสระ

 

ลดขนาดเคาน์เตอร์

เคาน์เตอร์ในร้านคือสิ่งที่แยกพนักงานขายและลูกค้าออกจากกัน จึงควรลดขนาดเคาน์เตอร์ให้เล็กลง

 

สังเกตเห็นง่าย

ชั้นต่าง ๆ ไม่ควรสูงเกินไป เพื่อให้ผู้ซื้อมองเห็นสินค้าได้ง่าย

 

สร้างทางเข้าร้านที่ดึงดูด

หน้าตาของทางเข้าร้านนั้นสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึงควรลงทุนสร้างทางเข้าที่ดึงดูดสายตาผู้สัญจร พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ที่เดินผ่านไปมาสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2-3 ชนิดผ่านกระจกหน้าร้าน

 

ที่มา

https://smallbusiness.chron.com/retail-store-design-43321.html

https://www.mbaknol.com/retail-management/elements-of-retail-store-interior-design

https://quickbooks.intuit.com/r/marketing/6-tips-for-creating-an-optimal-retail-store-layout

 

B03-ittt_co_th-AMM-Phanchita

I TRIPLE T DESIGN & ENGINEERING CO.,LTD.​